เปิดระบบ Ananda Sure รับ New Normal Property Revolution เพิ่มมูลค่าโปรเจกต์

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

อนันดาฯ เดินหน้า “ANANDA SURE” เร่งเครื่องยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมตั้งแต่วันแรกตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย สู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการดูแลลูกค้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พร้อมตอบโจทย์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อนันดาฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ไอเดียและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยภายในโครงการ โดยที่ผ่านมา อนันดาฯ ได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของ “Ananda Sure” ซึ่งถือเป็น Backbone สำคัญในการจัดการโครงการในเครืออนันดาฯ ที่มีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 48 โครงการ มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (product & Service Quality) ทำให้อนันดาฯ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป “Ananda Sure” เป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ ครอบคลุมการดูแลลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการดูแลลูกค้า (Operation Excellence) ในทุกๆ ด้าน ภายใต้แกนหลักสำคัญ คือ Ananda Focus คือ การวางแผนงานที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารงานขาย งานบริหารการก่อสร้าง งานบริหารงานบริการลูกค้ามาร่วมกันจัดทำแผน นำเสนอผลงาน และมีการติดตามรายสัปดาห์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งรายได้ และความพึงพอใจของลูกค้า

Ananda Sure คือ Operation excellence เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าให้โครงการในเครืออนันดาฯ ในะระยะยาว Ananda Clear คือ การดูแลระบบจัดการตั้งแต่การเตรียมห้องพักให้พร้อม ตรวจรายละเอียดทุกอย่างภายในห้องพัก ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า Ananda Quick คือ กระบวนการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลในทุกจุดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง Ananda PMO คือการควบคุมงานระดับโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบ

ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันทั้งหมดทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร เทคโนโลยีและข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด “ANANDA SURE” คือ ทุกเสียงสะท้อนของลูกค้าในทุกๆ การสัมผัสตั้งแต่ก่อนซื้อจนกระทั่งหลังซื้อ โดยจะถูกส่งไปถึงตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับ CEO ด้วยระบบการจัดการทั้งด้านข้อมูลที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน ช่วยประมวลผลในการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าเดิม ซึ่งปฏิบัติการนี้สามารถนำเสนอบริการและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ ส่งผลดีให้ลูกค้าและอนันดาฯ ในระยะยาวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ANANDA SURE เป็นระบบการทำงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการของอนันดาฯ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า โดยนำมาใช้ในทุกกระบวนการตั้งแต่การเลือกซื้อคอนโดหรือบ้าน ตลอดไปจนถึงการเข้าอยู่อาศัย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข ความพึงพอใจสูงสุดกับการอยู่อาศัยในทุกโครงการของอนันดาฯ จนนำไปสู่การแนะนำและบอกต่อให้คนใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการวัดและประเมินผลจากการนำ ANANDA SURE มาใช้ โดยสามารถวัดค่าความพึงพอใจในการให้บริการ (CSAT) เพิ่มขึ้น 6% จากเดิม 88.0% เป็น 93.4% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอนันดาฯ มุ่งมั่นให้ความใส่ใจต่อการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้มาตรฐานของ ANANDA SURE

“อนันดาฯ พร้อมส่งต่อความสุขในการอยู่อาศัยด้วยนวัตกรรมการบริการ การดูแลอย่างใส่ใจที่ครอบคลุมตั้งแต่วันแรกไปจนถึงช่วงเวลาการอยู่อาศัย ทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ความอุ่นใจในการใช้ชีวิต โดยอนันดาฯ พร้อมก้าวสู่วิถีแห่ง New Normal Property Revolution และเชื่อว่าปฏิบัติการอนันดาชัวร์จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้การลงทุนในระยะยาวกับลูกค้าต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน” นายประเสริฐ กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket